Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dostęp do bazy Library of Latin Texts Complete

obrazek:

Szanowni Państwo,
mamy już dostęp do bazy Library of Latin Texts Complete (LLT) wydawnictwa Brepols.  LLT jest wiodącą w świecie bazą tekstów łacińskich. Zawiera teksty od początków literatury łacińskiej (Livius Andronicus, 240 lat przed Chrystusem) aż do tekstów Soboru Watykańskiego Drugiego (1962-1965). Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, bardzo obszerny zbór pism łacińskiej literatury średniowiecznej. Można tu również znaleźć kompletne dzieła pisarzy takich jak Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasz z Kempis.

Dostęp do baz zakupiony został ze środków:
Wydziału Nauk Historycznych,
Wydziału Humanistycznego,
Wydziału Teologicznego,
Priorytetowego zespołu badawczego Late Antique Literature Research Group.

Dostęp został zakupiony do 31 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości