Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Saeculum Aureum Civitatis Graudensis - konferencja naukowa

obrazek: fot.materiały organizatorów]
fot. materiały organizatorów

W czwartek 19 listopada 2020 roku odbyła się konferencja naukowa Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku, zorganizowana przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, przy współudziale Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Z racji ograniczeń związanych z pandemią, konferencja odbyła się w formie on-line. Transmisja na YouTube pod adresem www.youtube.com/watch?v=6tPxX3yG0W0. Zapraszamy też na strony: muzeum.grudziadz.pl oraz profil Muzeum na Facebook’u.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 otwarcie konferencji

10:00-10.30 prof. dr hab. Janusz Małłek, Protestantyzm w Prusach Królewskich w XVI w. z uwzględnieniem Grudziądza

10.30-10.50 prof. dr hab. Jacek Wijaczka, Prusy Królewskie w XVI w. i ich gospodarka

10.50-11.10 prof. dr hab. Wiesław Sieradzan, Złoty wiek Grudziądza w literaturze historycznej polskiej i niemieckiej

11.10-11.30 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Kościół katolicki w Grudziądzu w XVI w.

11.30-11.50 dr Janusz Bonczkowski, Stan gospodarki miasta Grudziądza pod koniec XVI w.

11.50-12.10 dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK, W służbie konfesji. Sztuka ewangelicka i katolicka we wczesnonowożytnym Grudziądzu

12.10-12.30 mgr Izabela Fijałkowska, Architektura miasta Grudziądza w XVI wieku

12.30-13.00 mgr Mariusz Żebrowski, Fortyfikacje miejskie Grudziądza w XVI wieku

13.00-13.30 dyskusja

13.30-15.00 przerwa

15.00-15.20 mgr Łukasz Ciemiński, XVI-wieczna Pieta ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Między stylem międzynarodowym a gotykiem prowincjonalnym

15.20-15.40 mgr Teresa Tylicka, Kultura umysłowa miasta Grudziądza i jej wpływ na rozwój nauki i sztuki w XVI i XVII wieku

15.40-16.00 mgr Dawid Schoenwald, Zygmunt III Waza w Grudziądzu w latach 1587 i 1593

16.00-16.20 dr hab. Wiesław Nowosad, prof. UMK, Szlachta okolic Grudziądza w XVI wieku

16.20-16.40 dr Janusz Bonczkowski, dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK, Długie życie średniowiecznych pieczęci Grudziądza. Szkic o ich historii oraz medialności

16.40-17.00 dr Michał Targowski, Początki osadnictwa olęderskiego w okolicach Grudziądza

17.00-18.00 dyskusja i zakończenie konferencji

pozostałe wiadomości