Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nagroda dla profesora Wiesława Sieradzana

Zdjęcie ilustracyjne

Władze Grudziądza uhonorowały Profesora Wiesława Sieradzana za wieloletnie działania promujące historię tego miasta. W Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 15 kwietnia 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody.
Profesor, pracownik naszego wydziału, od wielu lat jest redaktorem naczelnym „Rocznika Grudziądzkiego”, jak również aktywnie działa przy organizacji konferencji naukowych odbywających się w grudziądzkim muzeum.
Serdecznie gratujemy!

Prof. dr hab. Wiesław Sieradzan - w 1991 r. obronił doktorat pt. "Świadomość historyczna świadków w procesach polsko-krzyżackich w XIV-XV w.", którego promotorem był prof. Antoni Czacharowski.  W roku 1999 złożył habilitację ("Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466"). W 2009 r. ukazała się książka profesorska ("Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413. Z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w późnym średniowieczu"). W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK. Tytuł profesora otrzymał w 2011 roku. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym. Prowadził badania naukowe i występował z referatami w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoszech i na Węgrzech. Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  Członek licznych organizacji i towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji do Badań Pograniczy przy ZG PTH, Association for History and Computing, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Rady Muzeum w Grudziądzu, Stowarzyszenia Byłych Stypendystów DAAD w Polsce; redaktor naczelny Rocznika Grudziądzkiego; przewodniczący Kolegium Redakcyjnego serii wydawniczej Homines et historia; członek korespondencyjny Die Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Zainteresowania badawcze Profesora dotyczą historii średniowiecznej Polski i zakonu krzyżackiego w Prusach; dziejów książęcego Mazowsza do 1526 r.; historii nauki i książki w Prusach Wschodnich i Zachodnich w XIX i XX w.; komputerowego wspomagania badań historycznych i dydaktyki historii; historii kartografii miast polskich oraz metod rozwiązywania międzynarodowych konfliktów politycznych w późnym średniowieczu.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości