Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nowa publikacja pod redakcją prof. dr hab. Anny Drążkowskiej

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazała się dwutomowa publikacja pod redakcją prof. dr hab. Anny Drążkowskiej pt. "Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych."

Dwa tomy prezentowanej publikacji są relacją z fascynującej naukowej przygody, którą wraz z członkami mojego zespołu wspólnie przeżyliśmy, realizując założenia projektu zatytułowanego „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle analizy interdyscyplinarnej”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Oba tomy powstały przy współpracy z wieloma naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauki. Tworzą one spójną całość, ale jednocześnie zostały tak przygotowane, aby mogły funkcjonować jako oddzielne książki, w których wyraźnie zaznaczono zakres poruszanych tematów. Takie rozwiązanie ma ułatwić czytelnikom dotarcie do interesujących ich zagadnień.

Publikacja składa się z dwóch tomów, które dostępne są w Open Access na stronie Wydawnictwa UMK:

 

Prof. dr hab. Anna Drążkowska - Jest archeologiem i specjalistą z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych. Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię tkanin i ubiorów oraz kulturę funeralną. Prowadzi interdyscyplinarne badania w kryptach grobowych. Specjalizuje się w konserwacji i rekonstrukcji szat grobowych. Zrekonstruowała między innymi odzież z kościołów w Toruniu, Gdańsku, Kostrzynie, Lublinie, Brzozie, Warszawie, Wschowie, Gniewie i w Dubnie na Ukrainie. Zabezpieczała obiekty wydobyte ze zbiorowych mogił polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Przeprowadziła również konserwację zespołu szat pontyfikalnych, insygniów biskupich i barokowych trumien z krypt archikatedry w Przemyślu. Jest autorką pięciu książek z zakresu historii ubioru: Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku (2007), Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (2008), Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku (2011), Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku (2012), Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego (2014). Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie nagradzana. Za konserwację i rekonstrukcję odzieży grobowej z Lublina otrzymała nagrodę Unii Europejskiej „Europa Nostra 2002”, za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz za działalność naukowo-dydaktyczną przyznano jej Nagrodę Specjalną Ministra Kultury 2004. W roku 2010 została uhonorowana Medalem „Pro Memoria”,  w kwietniu 2011 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP za działalność na rzecz ochrony zabytków.

pozostałe wiadomości