Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu "Wykłady czwartkowe". 27 maja br., wykład pt.: "ProjektCastra - czyli o miastach i zamkach krzyżackich w świetle najnowszych badań" wygłosi dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK.

Krzyżacy od dawna fascynują, denerwują, są interesującym materiałem do badań, ale i wykorzystywanym od pokoleń straszakiem, elementem zakłamanej polityki narodowościowej i historycznej. Będzie to opowieść o tym, co nowego w badaniach nad początkami budownictwa obronnego zakonu krzyżackiego, nie tylko jednak o zamkach i warowniach drewniano-ziemnych, ale również o poszukiwaniach najstarszych miast krzyżackich, których lokalizację starano się ustalić od ponad 100 lat.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć