Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne 20-21 maja 2021 r.

W otaczającej rzeczywistości nie raz słyszy się o „dobrych praktykach”. I w literaturze przedmiotu, i potocznie, termin ten bywa rozumiany różnie, choćby jako działania „przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji” czy „optymalne sposoby wykonywania pracy”. Identyfikując je w konkretnych działaniach, liczy się na możliwość zastosowania ich przez inne instytucje i organizacje. Ważne by dawały szansę także tam osiągnąć skuteczność czy zwiększyć wydajność.

Przedmiotem tegorocznych, VIII już Wiosennych Spotkań Archiwalnych, chcielibyśmy uczynić właśnie dobre praktyki w zarządzaniu dokumentacją. Mamy nadzieję, że uda się nam zachęcić Państwa do sformułowania uwag ogólnych, choćby na temat czynników wspierających projektowanie działań uznanych za dobre praktyki. Wszak szukać ich możemy m. in. w obowiązującym prawie, systemie edukacji, archiwistyce czy dziedzinie archiwalnej. Liczymy także na głosy bardziej szczegółowe, które analizując rozwiązania stosowne w instytucjach i organizacjach – w przeszłości i współcześnie – zidentyfikują i wskażą wypracowane tam dobre praktyki.


Więcej szczegółów

Program konferencji

Wydarzenie na FB

pozostałe wiadomości