Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Herezye , religijne i inne, mają to do siebie, że niełatwo ich wykorzenić, że się ciągle odnawiają: starłeś hydrze łeb, alić po chwili odrasta, zaczynaj walkę na nowo". A. Brückner

Nic tak nie rozpala wyobraźni miłośników nauk o przeszłości zafascynowanych historią władztwa wczesnopiastowskiego jak odwieczny spór o historię jego powstania - i problem obecności północnoeuropejskiej na terenie państwa Piastów.

  • Jaka była ich rola - skoro uznać należy, że "miarą kultury skandynawskiej pod względem politycznym jest jej twórczość państwowa?" a "idea państwowa stoi w Polsce piastowskiej na pierwszym planie, i wszystkie urządzenia, cały ustrój społeczny jest dla tej idei zhołdowany?".
  • Czy prawdą jest, że "osiedlili się nasi Lachowie w tych samych stronach, gdzie jeszcze po pięciu i sześciu wiekach istniały około Poznania i Międzyrzecza osady skandynawskie, rozmawiające swoim własnym językiem z podróżnymi ziomkami, którzy o tem w zachowanych po dziś dzień opisach podróży wspominają"?
  • W końcu to właśnie oni "po osiedleniu się tam mieli założyć Gniazdo lechickie, Gniazdo zaś znaczy w starożytnej mowie Normanów tyle co zamek, twierdza przeznaczona do chowania łodzi, zapasów i załogi normańskiej".
  • W jaki sposób pogodzić tego rodzaju wizję przeszłości z wiedzą na temat pierwotnego ustroju Słowian, którzy przecież "żadnych danin nikomu nie składali, do żadnych powinności względem nikogo obowiązani byli, posłuszeństwa nikomu nie byli winni, z wyjątkiem starszyzny?" rozwijając się "tak stopniowo, bez większych lub raptownych przewrotów i zmian, ale też samoistnie".
  • Czy ślady obecności północnoeuropejskiej wskazywać mogą na "skandynawskie korzenie dynastii?" a sam Mieszko był "wikingiem"?, któremu imię nadali "wikingowie Normandzcy" w trakcie postrzyżyn nadali po prostu imię nordyckiego pochodzenia.
  • A może teorya normańska nie pozostaje w tym przypadku jedynie "szczerą fantazyją, o wiele więcej uzasadnioną, niż wszelką inną na temat Piasta?"
  • I co na to wszystko badania historyczno-archeologiczne?

Na Wykład dr. Piotra Pranke zapraszamy już 10 czerwca o godzinie 17:00 na Facebooku Wydziału Nauk Historycznych UMK!

pozostałe wiadomości