Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

2 czerwca o godz. 17.00 Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego zaprasza na wykład on-line Prof. dr hab. Janusza Małłka ,,Początki Norwegii” czy „Początki Państwa Norweskiego”. Wykład połączony zostanie ze spotkaniem Autorskim poświęconym monografii: ,,Historia Norwegii”.

Więcej szczegółów

pozostałe wiadomości