Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

W Radzie Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej

Zdjęcie ilustracyjne

Z dumą informujemy, że w skład nowo utworzonej Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej weszły Prodziekan dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK oraz dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Członkowie Rady są reprezentantami instytucji publicznych oraz środowisk akademickich, samorządowych i pozarządowych. Wszyscy przedstawiciele Rady związani są z archiwistyką społeczną, dzięki czemu są zaangażowanymi ambasadorami dziedziny i będą twórczo doradzać w sprawie kierunków jej rozwoju. 


Więcej informacji

pozostałe wiadomości