Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Stypendium Ministra dla dr Marcina Sumowskiego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dr Marcin Sumowski, pracownik naszego Wydziału, został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie, a do finansowania zostało zakwalifikowanych 217 wniosków.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości