Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Immatrykulacja wydziałowa 2021

Zdjęcie ilustracyjne

Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunki:

  • archeologia
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • historia
  • studia skandynawsko-bałtyckie
  • wojskoznawstwo

zapraszamy na uroczystą Immatrykulację, która odbędzie się w poniedziałek 4 października 2021 r. o godzinie 10.00 w auli Collegium Humanisticum UMK przy ul. Władysława Bojarskiego 1.

pozostałe wiadomości