Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Profesor Mirosław Golon z Medalem Za Długoletnią Służbę

Profesor Mirosław Golon z Wydziału Nauk Historycznych UMK odbiera Medal Złoty Za Długoletnią Służbę. Medal przypina do klapy marynarki profesora Golona Rektor Uniwersytetu Mikołja Kopernika, profesor Andrzej Sokala.
Profesor Mirosław Golon z Wydziału Nauk Historycznych UMK odbiera z rąk Rektora UMK Medal Złoty Za Długoletnią Służbę fot. Andrzej Romański

Wyjątkowo nie 19 lutego, w dniu Święta Uczelni, a 29 września odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom naszej Uczelni odznaczeń i medali państwowych i uniwersyteckich, przyznanych w 2020 roku. Wśród uhonorowanych w ten sposób znalazł się Profesor Mirosław Golon z Katedry Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej UMK. Profesor odebrał z rąk Rektora UMK, Profesora Andrzeja Sokali, Medal Złoty Za Długoletnią Służbę.

pozostałe wiadomości