Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Sześcioro studentów wpatruje się w ekran laptopa. W tle tablica z tekstem oraz na drugiej ścianie widać wiszące mapy.

Są jeszcze wolne miejsca na Zajęciach wspomagających!

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji studentów I roku niezbędnych do realizacji programu studiów.

Podczas zajęć nauczycie się jak:

  • Planować, organizować i oceniać własną naukę
  • Poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, w tym z bibliotek i archiwów cyfrowych
  • Analizować, interpretować i wykorzystywać zgromadzone materiały
  • Formułować pytania badawcze
  • Współdziałać w zespole i pracować  w grupie
  • Przygotować się  do udziału w dyskusji i debacie
  • Prezentować własny punkt widzenia
  • Rozwijać osobiste zainteresowania
  • Weźmiecie udział w wycieczce

Zapisy na zajęcia w systemie USOS potrwają do 14 października włącznie!

pozostałe wiadomości