Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Obraz przedstawiający szlachcica z trójką dzieci szlacheckich

Drugi tom serii „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext” został właśnie opublikowany w otwartym dostępie!

Ze strony wydawnictwa Vandenhoeck&Ruprecht można już pobrać drugi tom serii poświęconej historii w kontekście środkowoeuropejskim, wydawanej przez Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polską Misję Historyczną w Würzburgu.

Tom pt. „Gruppenidentitäten in Ostmitteleuropa”, pod redakcją prof. dr hab. Bogusława Dybasia i dr Jacka Bojarskiego, składa się z dwunastu rozdziałów, autorstwa archeologów i historyków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczących tożsamości grup etnicznych, narodowych i przednarodowych na wybranych obszarach Polski i Europy Środkowej od pradziejów do XX wieku:

Link do publikacji - tom II

Link do pierwszego tomu serii, pt. Migration – Kommunikation – Transfer (2020), pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego, prof. dr hab. Helmuta Flacheneckera, dr Renaty Skowrońskiej i dr Jacka Rakoczego znajduje się poniżej:

Link do publikacji - tom I

pozostałe wiadomości