Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe

Flagi Polski i Ukrainy

W dniach 20-23 października br., odbędzie się konferencja "IX Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe". Nasz Wydział reprezentują dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK i dr inż. Robert Rybak.

Celem konferencji jest integracja i wzmocnienie szeroko zakrojonej współpracy środowiska naukowego i biznesowego na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin; omówienie programów badawczych; poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów współczesnej nauki; wymiana informacji, doświadczeń i wyników badań; nawiązywanie kontaktów między naukowcami z różnych dziedzin naukowych i publikowanie wyników badań naukowych.

Program konferencji

pozostałe wiadomości