Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Laptop, filizanka, stos notatników oraz telefon

NAUKA ZDALNA - BIEŻĄCE INFORMACJE

Zajęcia dla studentów wszystkich kierunków i lat będą odbywały się w formie zdalnej od 11.12.2021 r. do 09.01.2022 r. włącznie.

Sposób przeprowadzenia zajęć, co do trybu (synchroniczne, asynchroniczne) oraz narzędzia (MS Teams, Big Blue Button, Moodle), określi prowadzący dane zajęcia.

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań prosimy o regularne sprawdzanie poczty studenckiej. Będą tam przesyłane wszelkie wytyczne.

Studentom pierwszego roku przypominamy o zakładaniu indywidualnych kont w Office365 na licencji UMK na stronie
https://office365.uci.umk.pl/

Informacje ogólnouczelniane związane z koronawirusem (przejście na stronę główną UMK)

pozostałe wiadomości