Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Laptop, filizanka, stos notatników oraz telefon

NAUKA ZDALNA - BIEŻĄCE INFORMACJE

Zajęcia dla studentów II roku II stopnia na kierunku historia będą odbywały się w formie zdalnej od 26.11.2021r. (od godz. 11.30) do 04.12.2021 r. włącznie.

Sposób przeprowadzenia zajęć, co do trybu (synchroniczne, asynchroniczne) oraz narzędzia (MS Teams, Big Blue Button, Moodle), określi prowadzący dane zajęcia.

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań prosimy o regularne sprawdzanie poczty studenckiej. Będą tam przesyłane wszelkie wytyczne.

Studentom pierwszego roku przypominamy o zakładaniu indywidualnych kont w Office365 na licencji UMK na stronie
https://office365.uci.umk.pl/

Informacje ogólnouczelniane związane z koronawirusem (przejście na stronę główną UMK)

pozostałe wiadomości