Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Naukowa przystań w Grecji

UMK podczas otwarcia Instytutu reprezentowali: prof. Daniel Makowiecki, prorektor prof. Wojciech Wysota,  prof.  Stanisław  Roszak oraz dr Jacek Rakoczy
UMK podczas otwarcia Instytutu reprezentowali: prof. Daniel Makowiecki, prorektor prof. Wojciech Wysota, prof. Stanisław Roszak oraz dr Jacek Rakoczy

Przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wzięli udział w otwarciu Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA), który stanowi swoistą "ambasadę" nauki i kultury polskiej w Grecji.

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach powstał dzięki porozumieniu, które w 2018 roku zawarły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Pod względem organizacyjnym Instytut jest centrum uniwersyteckim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale na mocy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecką reprezentuje Polskę w relacjach z instytucjami naukowymi w Grecji.

Zadaniem jednostki jest promowanie osiągnięć naukowych i kultury polskiej oraz koordynacja działań polskich badaczy w Grecji. W PIAA realizowane będą programy: naukowy i kulturalny. W ich ramach będą się odbywać wykłady, seminaria, wystawy, wieczory autorskie, szkoły letnie i inne wydarzenia naukowe.

W otwarciu siedziby Instytutu w Atenach, które odbyło się 26 października, wzięli udział m.in. wiceminister spraw zagranicznych RP Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz generalny Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej Georgios Didaskalou oraz ambasador RP w Atenach Artur Lompart.

Dyrektor PIAA prof. Janusz Czebreszuk z UAM podkreślił, że nowa placówka reprezentuje przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, nie tylko tych, którzy chcą tam prowadzić badania wykopaliskowe, ale także innych, potrzebujących dostępu do kolekcji muzealnych czy archiwów. Polscy naukowcy byli dotychczas jedynie współuczestnikami badań, a obecnie mogą realizować samodzielne projekty. Ze wsparcia PIAA mogą korzystać nie tylko polscy archeolodzy, ale badacze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych.

Z ramienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w uroczystościach i szeregu roboczych posiedzeń i spotkań wzięli udział prorektor ds. nauki prof. dr hab. Wojciech Wysota, dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak, zastępca dyrektora Instytutu Archeologii, członek rady naukowej PIAA prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki oraz prodziekan WNH, członek rady naukowej PIAA oraz rady partnerów PIAA dr Jacek Rakoczy.

Staraniem delegacji UMK już w styczniu 2022 roku zespół archeologów z Torunia będzie miał możliwość zaprezentowania wyników swoich badań w formie prestiżowego wykładu, który odbędzie się w siedzibie PIAA w Atenach.

pozostałe wiadomości