Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Docenieni za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
proj. Anna Jaszczuk

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Publikacje 200-punktowe:

dr Magdalena Sudoł-Procyk i mgr Magdalena Malak za publikację "Chocolate flint: new perspectives on its deposits, mining, use and distribution by prehistoric communities in Central Europe" zamieszczoną w "Antiquity".

Publikacje 140-punktowe:

prof. dr hab. Anna Drążkowska za publikację "Multi-technique investigation of grave robes from 17th and 18th century crypts using combined spectroscopic, spectrometric techniques, and new-generation sequencing" zamieszczoną w "Materials (Basel)";

prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki za publikację "Phylogenetics and phylogeography of red deer mtDNA lineages during the last 50 000 years in Eurasia" zamieszczoną w "Zoological Journal of the Linnean Society" oraz dodatkowo za publikację "The cultural roles of perforated fish vertebrae in prehistoric and historic Europe" zamieszczoną w "International Journal of Osteoarchaeology";

dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK wraz z dr Alicją Drozd-Lipińską z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację "Social status and diet: reconstruction of diet of individuals buried in some early medieval chamber graves from Poland by carbon and nitrogen stable isotopes analysis" zamieszczoną w "Journal of Archaeological Science: Reports";

dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK za publikację "Geoarchaeological studies in the early medieval Santok stronghold (north-western Poland)" zamieszczoną w "Geoarchaeology" oraz dodatkowo wraz z dr hab. Anną Filbrandt-Czaja, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację "Patterns in recent and Holocene pollen accumulation rates across Europe: the Pollen Monitoring Programme Database as a tool for vegetation reconstruction" zamieszczoną w "Biogeosciences";

Serdecznie Gratulujemy!

Więcej informacji

pozostałe wiadomości