Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Rusza V edycja Legii Akademickiej

Żołnierze Legii Akademickiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie. W związku z tym od 22 listopada 2021 r., na stronie USOS zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teoretyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 20 grudnia 2021 r. Równocześnie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku załącznik (Wniosek można złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1, pokój C 0.23 – w godzinach pracy Dziekanatu), lub przesłać w formie skanu do pani mgr Małgorzaty Lewandowskiej (gosialm@umk.pl, Dziekanat WNH UMK). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o przyjęciu do programu decydować będzie data złożenia (przesłania) wniosku.

Więcej informacji:

Wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej Legii Akademickiej

Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK,
koordynator Legii Akademickiej na UMK

pozostałe wiadomości