Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r.

Dziekan WNH prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć na kierunkach: archeologia,  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo ze stacjonarnej na zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie lektoraty języków obcych prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych będą odbywać się w formie zdalnej zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się stacjonarnie z możliwością ich zaliczenia w formie zdalnej. Prowadzący te zajęcia przedstawi uczestnikom warunki ich zdalnego zaliczenia.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości