Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju

Biało-niebieska plansza z logiem programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza i powtórzeniem tytutułu ogłoszenia o dyżurach koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu

Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK.

Za zrównoważony rozwój części toruńskiej Uniwersytetu w ramach programu IDUB odpowiada Pani dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji. Pani Profesor dostępna jest podczas dyżurów w poniedziałki w godz. 10.00-11.00, na Wydziale Prawa i Administracji (p. 232) oraz poprzez Teams.

Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu, Pani dr hab. Anna Bajek, prof. UMK z Wydziału Lekarskiego, pełni dyżury w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams.

Do zadań ww. koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym prowadzenie i nadzór nad działaniami mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Pytania i sugestie dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju należy kierować do wskazanych koordynatorek.

pozostałe wiadomości