Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nagrodzone publikacje

Grafika przedstawiająca dyplom, monety i książkę
fot. proj. Anna Jaszczuk

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z Instytutu Archeologii za publikację pt. "Beyond beauty: Byzantine steatite icon from Chełm: archaeology, petrography and traceology" za 200 punktów, zamieszczoną w "Praehistorische Zeitschrift" oraz dr Magdalena Krajcarz z Instytutu Archeologii za publikację pt. "Bramka Rockshelter: an Early Mesolithic cave site in Polish Jura" za 100 punktów, zamieszczoną w "Quaternary International" i za publikację "Small vertebrate and mollusc community response to the latest Pleistocene-Holocene environment and climate changes in the Kraków-Częstochowa Upland (Poland, Central Europe)" za 100 punktów, zamieszczoną w "Quaternary International".

Serdecznie Gratulujemy!

Więcej szczegółów

pozostałe wiadomości