Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Asystent Studenta z ASD

dłonie
źródło: pxhere.com

Na naszej uczelni ruszył projekt "Asystent Studenta z ASD". Jego celem jest zwiększenie dostępności UMK dla studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Organizatorzy oferują wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentów z ASD. Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem: np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z wykładowcami,  planowanie nauki oraz czasu wolnego i inne...

Żeby skorzystać ze wsparcia nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ani diagnoza w kierunku spektrum zaburzeń autystycznych. Każda studentka i każdy student którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

W ramach projektu podjęte zostaną również inne działania:
- zwiększenie świadomości czym jest spektrum zaburzeń autystycznych wśród pracowników i studentów UMK,
- diagnoza barier doświadczanych przez studentów z ASD na naszej uczelni,
- gotowe rozwiązaniami zwiększającymi dostępność naszej uczelni dla studentów z ASD.

Zapraszamy wszystkie osoby (studentów i pracowników UMK), które chciałyby  podnieść swoją wiedzę na temat spektrum zaburzeń autystycznych, a także osoby które chciałyby włączyć się w działania na rzecz dostępności naszej uczelni.

Kontakt: asystentasd@umk.pl

Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Młodych Pedagożek i Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu pod opieką dr hab. prof. UMK Ditty Baczały i finansowany w ramach grantu Fundacji DGA.

Plakat informacyjny

pozostałe wiadomości