Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria

Fragment rękopisu w języku polskim opisującym wyprawę do zamku w Drzewicy, zilustrowany przedstawiającym go szkicem
Fragment rękopisu z zasobu AP Kielce, zespół 304 Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Pamiętnik Podczaszyńskiego - Zagłębie Staropolskie fot. materiały organizatorów

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w Toruniu.

Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców i literaturoznawców. Wydaje się, a nawet graniczy z pewnością, że mogą zainteresować się nimi także na przykład bibliolodzy i historycy sztuki. Mamy nadzieję, że konferencja, na którą zapraszamy, nie tylko potwierdzi naszą diagnozę, ale też ujawni szersze spektrum dyscyplin i specjalności, w których podejście egodokumentalne może okazać się wzbogaceniem warsztatu badawczego.

Oczekujemy wystąpień prezentujących konkretne przykłady sposobów prowadzenia badań z wykorzystaniem egodokumentów oraz ich wyniki jak i wystąpień o charakterze teoretycznym, metodologicznym. Wszystkich chętnych podjęcia się takiej refleksji zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Zgłoszenia wystąpień z podaniem tytułu i abstraktu prosimy nadsyłać do 31 marca 2022 r. na adres egodokumenty@umk.pl

Program konferencji zostanie opublikowany do 30 kwietnia 2022 r.

(z materiałów organizatorów, więcej na stronie www sympozjum: egodokumenty.umk.pl

 

pozostałe wiadomości