Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

zdjęcie z epoki przedstawiające grupę ludzi

Jak dziecko w sklepie z cukierkami: Reklamy słodyczy w prasie żydowskiej w międzywojennej Polsce

W moim wykładzie postaram się przedstawić znaczenie słodyczy takich jak czekolada, gumy do żucia, chałwa, konfitury, likiery i wypieki dla polskich Żydów w latach 20. i 30. W tym celu posłużę się analizą reklam prasowych wielu różnych słodyczy, jak również odniesieniom do nich w ego-dokumentach. W ten sposób chciałabym nie tylko rzucić nowe światło na kwestie związane z cechami kulinarnymi polskich Żydów, ale także wskazać na pewne wzorce konsumpcyjne, koszerność i inne debaty religijne, różnice pokoleniowe, kwestie płciowe, koncepcję orientalności oraz na stosunek do syjonizmu i Ziemi Izraela.

Do tych aspektów społecznych i politycznych chciałabym dodać wymiar emocjonalny. Słabość do słodyczy jest dobrze ukazana w literaturze oraz w wielu ego-dokumentach nawiązujących do okresu międzywojennego. I dzieci i dorosłych „ciągnęło” do szeroko rozumianego „słodkiego”, a cukierki i desery były przez nich traktowane jako sposoby na relaks i poprawienie nastroju. Co więcej, słodycze – a w szczególności czekolada – są nierozłącznie związane z konceptem „miłości romantycznej” w świecie zachodnim. Podczas wykładu będę również poszukiwać podobieństw i różnic w obrazie słodyczy w reklamach prasowych oraz w ego-dokumentach.

A więc nadchodzi słodkie pożegnanie! Zapraszamy do udziału w ostatnim wykładzie dr Emmy Zohar w Toruniu. Odbędzie się on 24 marca br. (czwartek) o godz. 17 online via BigBlueButton: https://vc.umk.pl/b/krz-nwu-3we-wzj.  Prelegentkę przedstawi i wykład poprowadzi dr Kinga Czechowska.

Emma Zohar jest badaczką wizytującą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu NAWA. Odbyła staż podoktorski w Max Planck Institute for Human Development, the Center for History of Emotions w Berlinie (2019-2021). Doktor Zohar uzyskała stopień doktora w departamencie Jewish History and Contemporary Jewry na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W swojej dysertacji doktorskiej dr Zohar skupiła się na żydowskich nie-syjonistycznych instytucjach edukacyjnych w międzywojennej Polsce. Jej obecny projekt „Within the Pale of Pleasure: Polish Jews and the Pursuit of Happinnsess (1918-1939)” dotyczy praktyk i zwyczajów życia codziennego Żydów w niepodległej Polsce. Przedmiotem badań są nawyki konsumenckie i związane ze spędzaniem czasu wolnego przez społeczność polskich Żydów – w przeciwstawieniu do jej obrazu jako uosobienia żydowskiego cierpienia. Zainteresowania badawcze dr Zohar obejmują: studia nad Europą Wschodnią, historię Żydów, historię emocji i płci, historię kultury.

pozostałe wiadomości