Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Absolwenci w czapkach

Dnia 1 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich osobom, którym nadano stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinach historia i archeologia.

Aula Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, Toruń

pozostałe wiadomości