Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

W zespole do spraw "Rozwoju Czasopism Naukowych"

Minister z prof. W. Piaskiem

Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom Zespołu do spraw programu „Rozwój czasopism naukowych”. Nominacje odebrały 23 osoby. Jedną z nich jest dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK. Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w podnoszeniu poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Szczegóły przystąpienia do programu oraz wytyczne dla projektów są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Do zadań zespołu należeć będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w programie „Rozwój czasopism naukowych”, opiniowanie zastrzeżeń, ocena raportów z wykorzystania środków finansowych, to tylko niektóre zadania, jakie stoją przed zespołem. Jego członkowie będą się zajmowali również opiniowaniem wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości