Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konferencja Zespołu Historii Miast przy KNH PAN

Uproszczony, kolorowany widok panoramy miasta z opisanymi ważniejszymi budowlami (kościoły, ratusz) wewnątrz murów miejskich, ukazane otoczenie poza murami (ogrody, rzeka, statek, tereny zadrzewione), z tekstowym oznaczeniem stron świata.
Widok miasta Elbląga z 1554 roku autorstwa Caspara Hennenbergera fot. materiały organizatorów

Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK, Wydziałem Nauk Historycznych UMK, Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Naukowym w Toruniu serdecznie zapraszają do udziału w konferencji Miasto poza murami w epoce przedprzemysłowej w dniach 23-24 czerwca 2022 r. Organizatorzy zapraszają również do udziału w poprzedzającym główną konferencję IV Forum Młodych Badaczy Historii Miast w dniu 22 czerwca 2022 r.

PROGRAM KONFERENCJI

23 czerwca 2022 r.

SESJA 1 – POZA MURAMI NA POŁUDNIU EUROPY

Otwarcie obrad o godzinie 9.30:
Urszula Sowina (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Krzysztof Mikulski (UMK)

Martin Scheutz (University of Vienna): Mühlen, Gärten, Ochsen und „Lustbarkeit”. Die Vorstädte der österreichischen Städte in der Frühen Neuzeit
Tonija Andrić (University of Split): Split suburbs and district in the Middle Ages

Dyskusja

Przerwa kawowa (11.00-11.30)

Martin Nodl (Centre for Medieval Studies Praha): Społeczne aspekty przedmieść przedhusyckich miast czeskich i morawskich (demografia, migracja, stosunki narodowe, struktura zawodowa, wzrost społeczny i stagnacja)
Laszlo Posan (University of Debrecen): Vorstädte der ungarischen Städte in der vorindustriellen Epoche

Dyskusja

Przerwa obiadowa (13.00-15.00)

SESJA 2 – ODRĘBNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, ODDZIAŁYWANIE

Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Pomiędzy mieszczanami a chłopami. Z badań nad urbanizacją województwa krakowskiego w XVI-XVIII wieku
Sławomir Kościelak (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego): Przedmieścia-posiadłości Kościoła w otoczeniu Gdańska: „partacka” konkurencja i katolicki napór / przestrzeń gospodarczej i kulturalnej ekspansji protestanckiego miasta

Dyskusja

Przerwa kawowa (16.30-17.00)

Michał Słomski (Instytut Historii PAN): Językowy obraz przestrzeni przedmiejskiej mniejszego miasta na przykładzie Dolska w drugiej połowie XVI w. i w pierwszej połowie XVII w.
Rafał Eysymontt, Radosław Gliński (Uniwersytet Wrocławski): Miasto poza murami. Podmiejska wieś i przedmieście, a miasto w murach na terenie średniowiecznego Śląska. Analiza kartograficzna i ikonograficzna

Dyskusja

Posiedzenie Zespołu Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (godzina 18.00)


24 czerwca 2022 r.

SESJA 3 – KIERUNKI I TRENDY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO TERENÓW PRZEDMIEJSKICH

Rozpoczęcie obrad o godzinie 9.00

Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Przedmieścia Torunia w XVIII w.: rozmieszczenie, struktura gospodarcza i własnościowa parceli, struktura wyznaniowa i zawodowa mieszkańców
Zofia Maciakowska (Instytut Historii PAN): Przekształcenia wschodniej części patrymonium Głównego Miasta podjęte w związku z budową obwodu fortyfikacji bastionowych Gdańska w latach dwudziestych i trzydziestych XVII w.

Dyskusja

Przerwa kawowa (10.30-11.00)

SESJA 4 – FUNKCJE TERENÓW PRZEDMIEJSKICH

Natalia Bilous (National Academy of Sciences of Ukraine): Prywatne miasto Ołyka w XVI-XVII w. extra muros: funkcje przedmieść
Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie): Podmiejskie rezydencje szlachty i patrycjuszy w czasach staropolskich

Dyskusja

Przerwa kawowa (12.15-12.30)

Jacek Zinkiewicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa): Przedmieście czy miasto? O początkach Stradomia między Krakowem a Kazimierzem
Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Przedmieścia w małych miastach dawnego województwa krakowskiego w późnym średniowieczu. Wybrane przykłady

Dyskusja

Zakończenie obrad

Obiad (godzina 14.00)

 

Organizatorzy:
dr hab. Urszula Sowina, prof. IAEPAN
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK)
prof. dr hab. Roman Czaja (UMK)

Sekretarze:
dr Anna Maleszka (UMK)
Karol Zonenberg (UMK)

 

IV Forum Młodych Badaczy Historii Miast
Antynomie, kontrasty, polaryzacje w miastach i między miastami w Polsce i Europie od średniowiecza do końca XIX wieku

PROGRAM OBRAD

22 czerwca 2022 r.

Inauguracja - godzina 9.30

SESJA 1 - ANTYNOMIE, KONTRASTY, POLARYZACJE

9.40-10.00 Anna Maleszka (UMK), Miasto pruskie a miasto irlandzkie w średniowieczu
10.00-10.20 Julia Nowakowska (UW), Różne koncepcje władzy w średniowiecznym mieście. Przykład Brugii w pierwszej połowie XII w.

10.20-10.40 Dyskusja

10.40-11.10 Przerwa kawowa

11.10-11.30 Katarzyna Bogdańska (UMK), Non fuit in memoria hominum senum tanta inundacio... Powódź wiślana w Toruniu w 1465/1466 roku
11.30-11.50 Mirosław Płonka (UP w Krakowie), Innowiercy wobec testowania – kontrasty utrwalone w testamentach mieszczan bocheńskich
11.50-12.10 Konrad Kołodziejczyk (UP w Krakowie), Nierówni wobec śmierci. Cmentarze w miastach staropolskich jako przestrzeń kontrastów

12.10-12.30 Dyskusja

12.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-14.50 Marek Lichota (AP w Słupsku), Struktura narodowościowa Zamościa od końca XVI do XIX w. i jej wpływ na kształt i funkcjonowanie miasta
14.50-15.10 Michał Słomski (IH PAN), Zróżnicowanie i kontrasty w przestrzeni mniejszego miasta na przykładzie Dolska w pierwszej połowie XVII w.

15.10-15.30 Dyskusja

15.30-16.00 Przerwa kawowa

SESJA 2 - NOWE PROJEKTY MŁODYCH BADACZY

16.00-16.20 Karol Zonenberg (UMK), Średniowieczne komuny włoskie jako przedmiot badań historycznych i prawnych w Polsce od XIX do XXI w., i recepcja międzynarodowych badań historycznych i prawnych w polskim dyskursie naukowym
16.20-16.40 Mateusz Maćkiewicz (UMK), Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV‒XVI wieku

16.40-17.00 Dyskusja

Zakończenie obrad


Miejsce obrad dla obu wydarzeń:
Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK (C.0.39)
Collegium Humanisticum UMK
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń

Kontakt:
konferencja.miasto@gmail.com

Informacje i rejestracja gości:
annam@umk.pl
rc@umk.pl

pozostałe wiadomości