Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Katalogi biblioteczne. Wysunięta szuflada z rewersami

Zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Domininkas Burba z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, pt. "Archiwalia w Wilnie –źródła odnoszące się do historii społecznej XVIII–XX wieku". Wykład odbędzie się w języku polskim i przyjmie formę wykładu połączonego z dyskusją. Spotkanie odbędzie się 31 maja w godzinach 13:15-14:45 w Sali Rady Wydziału (C 0.39). Wykład będzie otwarty dla studentów, doktorantów i pracowników. Serdecznie zapraszamy do udziału!

pozostałe wiadomości