Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Miliony na badania

Grafika przedstawia rząd książek, obok książek są żółte monety, a nad nimi biret absolwencki
fot. proj. Anna Jaszczuk

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu Opus. Wśród laureatów znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych za projekt "Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich Niżu Wschodniobałtyckiego", na który otrzymał grant w wysokości 695 555 zł;

Opus jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców, bez względu na posiadany stopień naukowy, doświadczenie i zaawansowanie kariery naukowej. Konkurujący podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej i osiągnięcia naukowe kierownika projektu. W konkursie Opus 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków. Finansowanie otrzymało 350 wniosków, a suma wsparcia wyniosła blisko 500 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%.

Pełna lista rankingowa

pozostałe wiadomości