Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Grant w konkursie OPUS

Profesor trzyma w rękach znaleziska archeologiczne
fot. nadesłane

Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych otrzymał grant w konkursie OPUS @ncn_gov_pl! Projekt pt. "Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich Niżu Wschodniobałtyckiego" uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 695 555 zł. Projekt podejmuje problem wytwórczości i użytkowania wytworów z surowców kostnych (kości, poroża i zębów zwierzęcych), wśród społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich, zamieszkujących we wczesnym  i środkowym Holocenie (tj. od około 11,6 do 4-5 tys. lat temu) obszar Niżu Wschodniobałtyckiego (tereny Litwy, Łotwy, Estonii oraz północno-wschodniej Polski).

W ramach projektu prowadzone będą następujące badania szczegółowe:

1. Studia nad zakresem zmian zachodzących w technikach obróbki surowca kostnego oraz w sposobach używania wytworów kościanych w poszczególnych etapach rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich badanego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tych zmianach odegrały impulsy ze środowisk zewnętrznych.

2. Studia nad możliwością identyfikacji i interpretacji rozbieżności technologicznych i funkcjonalnych pomiędzy kolekcjami wytworów pochodzącymi z różnych stanowisk/regionów/kultur archeologicznych (badania nad organizacją regionalną i stratyfikacją badanych społeczności).

3. Studia porównawcze nad sposobami wykonywania i użytkowania wytworów odnalezionych w kontekstach osadniczych/gospodarczych i tych zdeponowanych w grobach (badania nad funkcją obozowisk i obrzędowością analizowanych społeczności).

4. Studia technologiczno-funkcjonalne nad sztuką figuralną i ornamentyka przedmiotów kościanych. W projekcie analizom poddane
zostaną kolekcje wytworów kościanych pochodzące z najważniejszych stanowisk tej części Europy.

pozostałe wiadomości