Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Pamięć między Wschodem a Zachodem

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

17 i 18 czerwca w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture" organizowana przez Wydział Nauk Historycznych UMK.

Jak podkreślają inicjatorzy wydarzenia, termin nie był przypadkowy. – Pod datą 17 czerwca w lokalnym nekrologu z Lüneburga odnotowany został wpis dedykowany Bolesławowi Chrobremu w dzień jego śmierci – mówił dr Piotr Pranke z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i podkreślał znaczenie, jakie dla ludzi średniowiecza miały pamięć i wspominanie zmarłych. – Wpisy dynastyczne definiowały wspólnotę elitarną, wierzono również, że obecne w nekrologach imiona zostaną zapisane w niebiańskiej księdze życia. W ten sposób komemoracja oraz dbałość o zbawienie duszy donatorów, ich poprzedników i związanych z nimi osób stała się jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na grupie fundatores. Była wyrazem przyjaźni politycznej -  formułowanej za pomocą łacińskiego terminu amicitia – oraz świadectwem troski i dbałości o dostąpienie zbawienia.

Obrady konferencyjne toczyły się będą w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Sesję rozpoczęło wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dr. Jarosława Sellina, a kolejnymi gośćmi konferencji byli muzealnicy i naukowcy z Polski i ze świata.

W związku z przygotowaniami do przypadającej na rok 2025 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego interdyscyplinarny zespół badaczy z UMK omówił obecny stan badań dotyczących znaczenia władztwa wczesnopiastowskiego.

Zaprezentowana została również koncepcja muzeum przyszłości – opartego na technologii, społecznym transferze wiedzy akademickiej i całkowitej indywidualizacji zwiedzania. – Dzięki technologii oraz zrozumieniu procesów poznawczych mamy unikatową możliwość zgromadzenia najważniejszych zabytków epoki, odtworzenia tych nieistniejących oraz upowszechnienia wiedzy mediewistów w każdym z  muzeów w Polsce – niezależnie od lokalnych zasobów czy budżetu – podkreślał dr Piotr Pranke.  – Szczególnie cenne będą głosy samych mediewistów i muzealników oraz ich dociekania związane z memorią i sposobami pamiętania.

Jak mówił dr Pranke, organizatorzy mają nadzieję, że konferencja rozpoczynająca symbolicznie cały cykl aktywności naukowych oraz wydarzeń kulturalnych i wystawienniczych związanych ze zbliżającą się 1000. rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego, będzie impulsem do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę studiów archeologicznych i historycznych oraz pozwoli na szczegółowe opracowanie, konserwację i pełne udostępnienie szeregu kolejnych zabytków. Dzięki nowoczesnym metodom analizy pozwolą one lepiej zrozumieć przeszłość oraz miejsce władztwa piastowskiego w obszarze idei Cesarstwa Chrześcijańskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Torunia. Konferencja objęta została również patronatem medialnym TVP i PAP.


Program konferencji

O wydarzeniu można było czytać w mediach:

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,92655,torun-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-between-east-and-west-od-17-czerwca
https://www.gov.pl/web/kultura/konferencja-miedzynarodowa-between-east-and-west
https://dzieje.pl/tag/boleslaw-chrobry
https://bydgoszcz.tvp.pl/60687924/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-od-17-czerwca-na-umk.

oraz obejrzeć materiał filmowy:

https://www.facebook.com/bydgoszcztvp/videos/741411750627548

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.