Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 13-15 października 2022 r. w Toruniu odbędzie się XXXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii organizowana przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Katedrę Historii Wojskowej UMK w Toruniu, Muzeum Twierdzy Toruń oraz Katedrę Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie.

Wykład inauguracyjny pt. Relacja między fortyfikacjami i ich kartograficznymi przedstawieniami na przykładzie nowożytnych planów Torunia wygłosi prof. Bogusław Dybaś z Katedry Historii Wojskowej UMK. W trakcie otwarcia konferencji w Bibliotece Uniwersyteckiej  UMK wręczona zostanie Nagroda im. prof. Stanisława Alexandrowicza za najlepszą pracę dyplomową z zakresu historii kartografii, która w tym roku przypadła pani Marii Stadnickiej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie prezentacja prof. Bogusława Dybasia, prof. Andrzeja Janeczka, prof. Zdzisława Nogę i dra Waldemara Bukowskiego - zakończonego projektu opracowania i wydania tzw. Mapy Miega. Organizatorami tego spotkania jest Biblioteka Uniwersytecka oraz Katedra Historii Wojskowej UMK.

Otwarcie konferencji nastąpi w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK, a obrady odbywać się będą na Wydziale Nauk Historycznych UMK oraz w Muzeum Twierdzy Toruń.


Program konferencji

pozostałe wiadomości