Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2022 r. w wieku 76 lat zmarł Pan prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, mediewista, znakomity badacz. Profesor ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską i doktorat napisał pod kierunkiem Tadeusza Grudzińskiego. W latach 1969-2000 był pracownikiem naukowym UMK. Od 2000 był zatrudniony w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej).

pozostałe wiadomości