Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Ochrona zabytków archeologicznych

Flaga i Godło Polski; napis: Dofinansowano zw środków budżetu państwa ochrona zabytków archeologicznych

W Katedrze Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK realizowane są obecnie dwa projekty w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”:

Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” [projekt realizowany w latach 2022-2023]

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Grucznie na Pomorzu Wschodnim – badania XIX-XX  wiek [projekt realizowany w latach 2023-2024]

pozostałe wiadomości