Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Stypendia w roku 2023/24

grafika: stylizowany dyplom, czapka absolwenta i moneta

Stypendium rektora – otwarcie generatora 11 października godz. 09:00 - 18 października godz. 15:00.
Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło klubu Od Nowa) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.
W wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 18 października br. UWAGA! liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna pokój 408


Stypendium socjalne na semestr zimowy – otwarcie generatora 12 października 2023 godz. 00:00 - 19 lutego 2024 godz. 23:00.
Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej na wydziałach. W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego do dnia 6 listopada br.
Daty dyżurów Komisji Stypendialnej na Wydziale Nauk Historycznych w pokoju C 0.34:
16-19.10.2023 od godz. 10:00 do 13:00
23-27.10.2023 od godz. 10:00 do 13:00


Stypendium dla osób niepełnosprawnych – otwarcie generatora 11 października 2023 godz. 09:00 - 30 czerwca 2024 godz. 15:00.
Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło klubu Od Nowa) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.Po 18 października 2023 r. wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w:
– Rektoracie UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, pokój 408, w godzinach 8:00 – 15:00
– Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych, DS. 11, ul. Gagarina 33, w godzinach 8:00 – 15:00
Wnioski mogą być również wysłane pocztą na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna pokój 408
UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do Zespołu ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).


Zapomogi – otwarcie generatora 11 października 2023 godz. 10:00 - 30 września 2024 godz. 15:00
Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub wysłać pocztą na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna pokój 408

pozostałe wiadomości