Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zmarł dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK

Prof. J. Centek
fot. Krystian Chyrkowski

29 października 2023 r. w wieku 43 lat zmarł nasz Przyjaciel, Kolega, Nauczyciel Akademicki dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK.

Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK urodzony 10 maja 1980 r. w Toruniu, rozpoczął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w 1995 r., którą ukończył w 1999 r.

W latach 1999-2000 podjął pięcioletnie studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zafascynowany historią wojskową, zaangażował się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego, którego prezesem był latach 2001-2004.

W latach 2002-2003 uczestniczył w seminarium magisterskim prof. dra hab. Waldemara Rezmera, realizując pracę "Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866 - 1936". Studiował również na Universität Potsdam w ramach programu "Socrates".

Po uzyskaniu tytułu magistra, podjął studia doktoranckie z historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK, otrzymując stypendium naukowe w roku 2006/2007. Pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera napisał rozprawą doktorską "Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie". Dnia 13 maja 2008 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mu stopień naukowy doktora w oparciu o publiczną obronę (6 maja 2008 r.) pracy doktorskiej. Przygotowana dysertacja została uznana przez Komisję Rady Wydziału za wyróżniającą. Od 2008 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Aktywnie uczestniczył w powołaniu kierunku "wojskoznawstwo" na Wydziale Nauk Historycznych i był kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Wojskoznawstwa do 2016 r.

18 października 2016 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych, w oparciu o jednogłośną rekomendację Komisji Habilitacyjnej, nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna, historia wojskowa.

W 2023 r. przyznano mu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Zmarł po długiej chorobie 29 października 2023 r.

Odszedł od nas wybitny uczony, kolega i przyjaciel, człowiek wielkiego serca i prawości.

Jego śmierć stanowi dla nas ogromną stratę.

Msza święta żałobna rozpocznie się 3 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Józefa, ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Poznańskiej 146-148.

pozostałe wiadomości