Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

Dwa rzędy książek na półce oraz napisy

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka IV edycja (2022).

Pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała Marta Pawlińska za pracę pt. "Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną". Obrazy męskości w pamiętnikach polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy, napisaną pod opieką dr. hab. Piotra M. Majewskiego.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał Mateusz Ścisły za pracę pt. Granice w XVII-wiecznej Europie i ich postrzeganie w narracjach wybranych staropolskich peregrynantów, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Roberta Kołodzieja.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała Monika Szamik za pracę pt. Mieszczańska (nie)codzienność zamościan w drugiej połowie XVII stulecia w „Efemerosie” Bazylego Rudomicza, napisaną pod opieką dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej.

[Jury w kategorii prac magisterskich odstąpiło od przyznania drugiej oraz trzeciej nagrody, postanowiło o przyznaniu dwóch wyróżnień].

Nagrodę w kategorii prac licencjackich otrzymał Bartłomiej Pocielej za pracę pt. "Oj, z jego ciała ja pierogów napiekę" – zjawisko zbrodni z miłości na przykładzie historii Sebastiana Miaszczyka oraz Reginy Gączykowej, napisaną pod opieką dr. Stanisława Witeckiego.

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Wydział Nauk Historycznych UMK, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorowy patronat: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society

Strona z informacjami i wynikami konkursu

pozostałe wiadomości