Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Prof. P. Oliński laureatem Nagrody Stefana K. Kuczyńskiego

Na tle oszklonej gabloty z nagrodzonymi książkami pozują do zdjęcia kobieta (z lewej) i mężczyzna, oboje noszą okulary.
Od lewej: Hanna Rajfura, sekretarz redakcji "Studiów Źródłoznawczych" i prof. Piotr Oliński, laureat nagrody. fot. nadesłane

Profesor Piotr Oliński otrzymał III nagrodę w kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii w tegorocznej edycji Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego za pracę Pogoda i klimat regionów południowobałtyckich od końca XIV do początków XVI w. w źródłach narracyjnych.
Nagroda ta przyznawana jest co roku za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku.

Informacja na stronie Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (kliknij, aby przejść)

pozostałe wiadomości