Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Publikacja „Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Tom 8. Powiat inowrocławski”

Okładka publikacji

Pracownicy Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza sfinalizowali dwuletni projekt „Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” realizowanym w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”. Efektem końcowym jest publikacja pt. „Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Tom 8. Powiat inowrocławski” przygotowana przy współudziale pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

pozostałe wiadomości