Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Ziemie Odzyskane (literatura – komiks – film). Wokół fenomenu kulturowego

Archiwalne, czarno-białe zdjęcie Hali Stulecia we Wrocławiu widocznej poprzez instalację architektoniczną stojącą przed nią.
fot. materiały organizatorów

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Ziemie Odzyskane (literatura – komiks – film). Wokół fenomenu kulturowego. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15-17 maja 2024 roku.

Konferencja organizowana jest w cyklu „Wokół fenomenu kulturowego”, który został zapoczątkowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizatorzy). Poświęcony jest on najważniejszym zjawiskom kultury filmowej, plastycznej i literackiej doby PRL-u. Dotychczas odbyły się następujące spotkania konferencyjne: „Czterej pancerni i pies”; „Tytus, Romek i A’Tomek”, „Stawka większa niż życie”, „Twórczość komiksowa Janusza Christy”, „Pan Samochodzik i...”.

„Ziemie Odzyskane” są fenomenem o ogromnym potencjale badawczym. Pomimo realizacji kolejnych projektów naukowych dotyczących wspomnianej problematyki (jeden z najświeższych to Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1989 firmowany przez wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” i sfinalizowany w 2022 r. publikacją), przed naukowcami otwiera wciąż nowe pola do eksploracji. Celem naszej konferencji jest przyjrzenie się „Ziemiom Odzyskanym” jako zagadnieniu kulturotwórczemu. W gronie jej uczestników chcemy zastanowić się nad obecnością różnych wymiarów wspomnianego miejsca w kulturze lat 1945-1989.

Kreśląc tak szeroką perspektywę badawczą zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a zwłaszcza: historyków, literaturoznawców, socjologów, filmoznawców, językoznawców, historyków sztuki, politologów, kulturoznawców, historyków idei. Mamy nadzieję, że wśród zaproponowanych poniżej perspektyw badawczych odnajdą Państwo intrygujące obszary wymagające rozpoznania i zbadania. Proponujemy podjęcie m.in. takich problemów jak:
• Literatura, komiks, film na „Ziemiach Odzyskanych” – środowiska twórcze, instytucje kultury, odbiorcy
• Obraz „Ziem Odzyskanych” w literaturze, komiksie, filmie, ikonografii
• Re(konstrukcja) „Ziem Odzyskanych” w różnych wymiarach kultury
• Mit(y) „Ziem Odzyskanych” i ich wymiar(y) w kulturze (m.in. mitotwórcza kategoria pionierskości, utopia prowincji, mit genezyjski)
• Kultura w procesie demitologizacji „Ziem Odzyskanych”
• Problem przerwanej ciągłości kulturowej „Ziem Odzyskanych”
• Metanarracja doświadczeń osadniczych „Ziem Odzyskanych” w literaturze i filmie
• „Ziemie Odzyskane” – wymiar propagandowy a kultura (m.in. odniemczanie/regermanizacja, polonizacja, repolonizacja, polityka pamięci historycznej)
• Popkultura „Ziem Odzyskanych” - „Ziemie Odzyskane” w popkulturze
• Wymiary kultury „Ziem Odzyskanych” w nurtach nowej humanistyki
• Przestrzeń kulturowa „Ziem Odzyskanych” jako palimpsest
• Krajobraz przyrodniczy i kulturowy „Ziem Odzyskanych” jako plener filmowy

Oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na autorskie propozycje uczestników.

Konferencja jest organizowana w trybie hybrydowym.

Zgłoszenia na konferencję (załączony formularz) przyjmujemy do 27 marca 2024 r.

Propozycje referatów prosimy kierować na adres e-mailowy: odzyskaneziemie@gmail.com
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów. O włączeniu wystąpienia do programu poinformujemy najpóźniej do 12 kwietnia 2024 r. Termin uiszczania opłat konferencyjnych upływa 30 kwietnia 2024 r.

Koszt uczestnictwa dla osób, które przyjeżdżają do Wrocławia, wynosi 450 zł; dla uczestników online – 200 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: przygotowanie materiałów konferencyjnych, publikację materiałów pokonferencyjnych, wyżywienie w trakcie konferencji (dla osób przyjeżdżających).

Nie zapewniamy noclegów.

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK (historia)
dr hab. Wojciech Kucharski (historia)
dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK (filozofia i politologia)
dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK (literaturoznawstwo)
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr (historia)

Kierownik konferencji/sekretarz:
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr

Kierownik projektu z ramienia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu:
dr Kamil Borecki

Załączniki:

Zaproszenie (około 760 KB)
Formularz zgłoszeniowy (około 50 KB)

pozostałe wiadomości