Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

I Sympozjum Naukowe Historyków XIX wieku

Napis: I Sympozjum Naukowe Historyków XIX wieku

Zapraszamy na I Sympozjum Naukowe Historyków XIX wieku, które odbędzie się w dniach 17-18 maja br. na terenie krakowskiego Collegium Novum. Konferencja organizowana jest przez studencką społeczność, a zwłaszcza prężnie działającą Sekcję Historii XIX wieku UJ.

Tegoroczny temat konferencyjny brzmi: "Emigracja Polska do Francji i Polacy we Francji w XIX i XX wieku" - rozpatrywany na wielu płaszczyznach:

- przyczyny emigracji Polaków do Francji, 
- drogi Polaków do Francji,
- Polacy w sferach politycznej, towarzyskiej, gospodarczej i militarnej Francji,
- stosunek Francuzów do Polaków,
- wsparcie Francuzów i Francji dla polskiej emigracji,
- życie codzienne Polaków na emigracji we Francji,
- twórczość polskich artystów na emigracji we Francji,
- myśl polityczna Polaków na emigracji we Francji,
- organizacje polskie we Francji,
- wsparcie emigrantów dla Polaków na ziemiach polskich,
- kultywowanie polskości wśród emigrantów i ich potomków,
- zmiany orientacji narodowościowej Polaków,
- powroty z emigracji na ziemie polskie.

Wyżej wymienione zagadnienia stanowią jedynie podpowiedź, jesteśmy otwarci na Państwa idee i rozważymy każdą propozycję wpisującą się w tematykę konferencji. Zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji prosimy o przesłanie abstraktów (szczegółowe wytyczne) do 21 kwietnia bieżącego roku na adres e-mail: 
xix.wiek.knhs.uj@wp.pl

Serdecznie zapraszamy zwłaszcza studentów historii, historii sztuki i innych nauk humanistycznych - czekamy na Państwa pomysły.

Wydarzenie na FB

pozostałe wiadomości