Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Warsztaty Sfragistyczne - zaproszenie

Plakat informujący o warsztatach, zilustrowany fragmentem pieczęci z wizerunkiem króla siedzącego na tronie.

Materiały sfragistyczne (odciski pieczęci, typariusze, odlewy) należą do grupy najciekawszych obiektów przechowywanych w archiwach, bibliotekach czy muzeach. Często czekają one jednak na pogłębione opracowanie. Wpływ na to ma sama forma interesujących nas obiektów, powodująca, że należą one równocześnie do grupy najbardziej wymagających. Do ich opracowania potrzeba bowiem określonej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych nauk pomocniczych historii i archiwistyki. Także ich przechowywanie wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Widoczny w ostatnich latach wzrost zainteresowania sfragistyką, nie tylko ze strony środowisk akademickich, rozbudza oczekiwania użytkowników w zakresie dostępu do informacji na temat zabytków sfragistycznych przechowywanych w różnych instytucjach kultury, których nie można zaspokoić bez odpowiednio wyszkolonego personelu.

Dlatego Centrum Studiów Mediewistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu opracowania materiałów sfragistycznych. Będzie ono obejmowało teoretyczne i warsztatowe zajęcia z zakresu dziejów pieczęci i terminologii sfragistycznej, epigrafiki i odczytywania inskrypcji napieczętnych, odczytywania i opisu wyobrażeń umieszczanych na pieczęciach, metodyki archiwalnego opracowania materiałów sfragistycznych, techniki wykonywania odcisków pieczęci, zagadnień konserwacji zachowawczej a wreszcie wykorzystywania pieczęci w działaniach popularyzacyjnych i służących budowie wizerunku instytucji.

Szkolenie, przewidziane dla 20 osób, odbędzie się w Toruniu w dniach 17-18 czerwca 2024 roku. Udział w nim jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy: sfragistyka@kul.pl

Formularz zgłoszeniowy (plik pdf, około 200 KB)

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 27 maja 2024 roku. O kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. prof. UMK Marcin Hlebionek
Koordynator projektu Corpus sigillorum Poloniae

dr hab. prof. KUL Paweł Kras
Dyrektor Centrum Studiów Mediewistycznych

pozostałe wiadomości