Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Prof. Kazimierz Maliszewski: Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Spotkanie

Prof. Kazimierz Maliszewski (lewa część), Okładka książki Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia (prawa część)

"Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia" to bardzo osobista relacja prof. Kazimierza Maliszewskiego z jego życia. Przedstawia koleje losu, które zaprowadziły go z małej miejscowości na Pojezierzu Iławskim do grodu Kopernika i na Uniwersytet imienia astronoma. Wspomnienia to opisane z dużym sentymentem różne epizody z okresu dzieciństwa i młodości autora oraz elementy jego autobiografii naukowej, w powiązaniu z życiem rodzinnym. Książka pokazuje także, jak wyglądał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za czasów studiów Profesora w latach 1968–1973 i jak zmieniał się podczas jego 46-letniej pracy naukowej i dydaktycznej. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2024 r. w sali C.0.39 o godzinie 13.15 i prowadzić je będzie prof. Wojciech Piasek. Książka wydana została w serii wydawniczej Scientia – Universitas – Memoria, w której ukazują się prace poświęcone historii naszego Uniwersytetu.

Wydawnictwo Naukowe UMK - Seria Scientia – Universitas – Memoria

pozostałe wiadomości