Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zmarła prof. Teresa Dunin-Karwicka

Prof. dr hab. Teresa Dunin-Karwicka
Prof. dr hab. Teresa Dunin-Karwicka fot. fot. Archiwum Etnograficzne KEiAK UMK

2 czerwca 2024 roku zmarła prof. Teresa Dunin-Karwicka, etnografka i etnolożka, emerytowana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletnia pracowniczka i kierowniczka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (Wydział Nauk Historycznych, od  2019 r. Wydział Humanistyczny). Była wnikliwą uczoną, cenioną dydaktyczką i wychowawczynią studentów. Miała 93 lata.

Teresa Dunin-Karwicka (ur. 15 stycznia 1931 roku w Warszawie), polska etnografka i etnolożka. W latach 1945-1949 uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Krakowie, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Józefy Joteyko (1949-1950), gdzie zdała maturę. W 1955 roku ukończyła studia z zakresu etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką Kazimierza Moszyńskiego. W latach 1955–1960 pracowała w Muzeum Lubelskim, później, do roku 1965, jako asystentka na Uniwersytecie Jagiellońskim w tamtejszej Katedrze Etnografii Słowian.

Od roku 1965 związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, do którego przybyła z Krakowa wraz z prof. Jadwigą Klimaszewską. W latach 1973–2001 kierowała obecną Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (od 1973 roku pełniła funkcję kierownika Katedry Etnografii, a od 1976 roku kierownika Zakładu Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK). Była także kierownikiem jedynego w kraju Podyplomowego Studium Etnografii (obecnie Studia podyplomowe w zakresie etnologii). 1 grudnia 1999 roku Teresa Dunin-Karwicka otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. We wrześniu 2001 roku przeszła na emeryturę. Jako emerytka prowadziła przez kilka lat wykłady dla studentów etnologii i archeologii.

Pod kierunkiem prof. Jadwigi Klimaszewskiej napisała rozprawę doktorską "Drzewa w wierzeniach i praktykach ludu polskiego" (1970). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie książki "Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej" (1979). Opublikowała także książki: "Tradycja a współczesność w kulturze ludowej wybranych wsi regionów Polski Północnej" (1982, z Janiną Cherek), "Ubiory ludowe w Polsce" (1995), "Rola tradycji w kulturze wsi kujawskiej" (2000), "Drzewo na miedzy" (2012). Ponadto jest autorką wielu artykułów z zakresu folklorystyki oraz problematyki dotyczącej regionalizmu i tożsamości kulturowej regionu.

Była aktywnym członkiem towarzystw naukowych, pełniąc także rolę prezesa, m.in.: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Odział w Toruniu;  Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu; Rady Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej oraz Toruńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 6 czerwca 2024 r. w Toruniu.

O godz. 13:30 rozpocznie się modlitwa różańcowa w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2. O godz. 14:00 w kościele zostanie odprawiona msza żałobna. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłej do grobu rodzinnego na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

pozostałe wiadomości