ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
profesor
Instytut Archeologii

pokój: 124
tel.: +48-56-611-3977
e-mail: jwluk@umk.pl

Zainteresowania:
1. Badania konserwatorskie budowy i stanu zachowania dzieł sztuki i zabytków
2. Badania przyczyn zniszczeń dzieł sztuki i zabytków.
3. Badania nad materiałami i metodami konserwacji zbytków kamiennych i architektury.

Terminy konsultacji:
poniedziałek: 13.00-14.15
środa: 11.00 - 12.00

Bibliografia