Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Habilitacje – 2013

dr Robert Degen

dr Mirosław Kłusek

dr Agnieszka Noryśkiewicz

dr Marcin Hlebionek