Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Opiekunowie

dr Katarzyna Pepłowskaarchiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia stacjonarne I i II stopnia;

dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMKhistoria, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu historia, studia stacjonarne I i II stopnia;

dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMKhistoria, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, studia stacjonarne I i II stopnia;

prof. dr hab. Tomasz Kempa – historia, specjalność historyczna komparatystyka i tranzytologia (Polska-Rosja), studia stacjonarne I i II stopnia;

dr Wioletta Zielecka-Mikołajczykstudia skandynawsko-bałtyckie, studia stacjonarne I stopnia;

dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK – wojskoznawstwo, studia stacjonarne I i II stopnia.