Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku.

W związku z komunikatem JM Rektora UMK uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania:

  1. wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej;
  2. wszystkie dyżury i konsultacje pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych będą odbywać się zdalnie zgodnie z ustalonymi harmonogramami;
  3. wstrzymuje się, do odwołania, wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów naszej uczelni;
  4. pracownicy administracji pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami;
  5. pracownicy inżynieryjno-techniczni pracować będą w systemie rotacyjnym zgodnie z przygotowanymi wcześniej harmonogramami;
  6. wszystkie dyżury Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNH odbywać się będą w formie zdalnej.

W przypadku ograniczeń technicznych oraz wszelkich innych problemów, które uniemożliwiają udział lub przeprowadzenie zajęć zdalnych,studenci oraz pracownicy zobligowani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marleny Jabłońskiej, prof. UMK.


Prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan
Wydziału Nauk Historycznych


Komunikaty Dziekana UMK

pozostałe wiadomości