Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

II Spotkania polsko-białoruskie za nami

Zdjęcie ilustracyjne
Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów z lat 1550-1609 fot. wikimedia.org

W środę 24 listopada 2021 roku w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych odbyło się seminarium naukowe pt. O Orle Białym i Pogoni oraz rozbiorach Rzeczpospolitej zorganizowane przez Katedrę Historii Wojskowej i Katedrę Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W programie znalazły się trzy wystąpienia. Dr Vadzim Anipiarkou  (Studium Europy Wschodniej UW) mówił na temat  konfederacji targowickiej na Litwie i Białorusi i mechanizmów stosowanych przez Rosję, aby zachęcić społeczeństwo do poparcia idei rozbiorów Rzeczpospolitej. Dr Alaksiej Shalanda (Studium Europy Wschodniej UW) przedstawił genezę i ewolucję herbu Pogoń jako symbolu państwowego i narodowego Białorusinów, zaś prof. Marcin Hlebionek (IHiA UMK) opowiedział o historii i współczesności godła Polski. Wszystkie wystąpienia, nawiązujące także do obecnej sytuacji politycznej, spotkały się z dobrym odbiorem słuchaczy, licznymi pytaniami z ich strony oraz ożywioną dyskusją. W seminarium, przeprowadzonym stacjonarnie oraz transmitowanym zdalnie, wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób (pracowników naukowych, studentów i uczniów gimnazjalnych). Wystąpienia naukowe odbyły się w ramach projektu: "Spotkania polsko-białoruskie", który od 2019 roku prowadzony jest przez Katedrę Historii Wojskowej. Kolejna, trzecia edycja tego wydarzenia, planowana jest na semestr letni 2021/22.

pozostałe wiadomości